(První bosé nohy v celé síti) Chodil jsem s mladou ženou