(student prváka) Malé víly hrají 3P Jeden z mužů je tlustý a ošklivý a do kravského hnoje je vložena květina