Vynášejte správně odpadky! Sex je fajn!

anonymous | 637 subscribers
HITOMI, která vyhazuje odpadky pod úhlem, ze kterého si na jednom velkém svetru můžete prohlédnout prsa, si můžete myslet, že zvete, jen když se takhle touláte venku! Taková likvidace odpadu HITOMI je vhodná. Dávejte pozor na strýce ze sousedství, který